Yoga Therapie CentrumPrivacy Statement


Als je meedoet met de activiteiten die georganiseerd worden door Yoga Therapie Centrum dan hebben we bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van deze gegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.


Welke gegevens worden verzameld?

Yoga Therapie Centrum verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van deelnemers en klanten

Bij het starten van activiteiten bij Yoga Therapie Centrum worden de gegevens van het inschrijfformulier verwerkt. Dit omvat je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en je e-mailadres en bijzonderheden qua gezondheid (indien van toepassing).

Gegevens via de website en/of digitale formulieren

Via bezoek aan de website em/of bij het invullen van digitale formulieren worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. De gegevens die je aanlevert via deze formulieren worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze zijn alleen toegankelijk en inzichtelijk voor de eigenaar van Yoga Therapie Centrum.

Gebruik van gegevens

De verzamelde gegevens worden door Yoga Therapie Centrum gebruikt om deelnemers op de hoogte te stellen van activiteiten, wijzigingen aan te kondigen, facturen te sturen, en verdere communicatie.
Jouw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht.
Bij het uitvoeren van de administratie zijn een aantal van jouw gegevens wel nodig; deze worden wel ter beschikking gesteld:
– Yoga Therapie Centrum maakt gebruik van een ‘Eversports’ (boekingsplatform) voor aanmelding, facturatie en administratie. Je naam, email adres en telefoonnummer worden geregistreerd na jouw goedkeuring en bevestiging van jouw account.

Bewaartermijn van jouw gegevens

De termijn dat Yoga Therapie Centrum jouw gegevens bewaart, is afhankelijk van een aantal criteria. Ze worden bewaard:

  • Voor zolang je lessen volgt bij Yoga Therapie Centrum
  • Gedurende vijf jaar nadat je met de yogalessen bent gestopt

Jouw gegevens en rechten

Je bent niet verplicht om je persoonlijke gegevens te verstrekken aan Yoga Therapie Centrum. Je begrijpt dat als je wilt deelnemen aan de activiteiten, Yoga Therapie Centrum wel een aantal minimale gegevens nodig heeft om in contact met je te zijn.
Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens. Een telefoontje of email met je wens is genoeg om hiervan gebruik te maken. Je hebt ook altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van je gegevens in te trekken.
Je rechten opgesomd:

  • Je hebt het recht op inzage.
  • Je hebt het recht om ‘vergeten’ te worden.
  • Je hebt het recht op rectificatie, beperking of aanvulling.
  • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  • Gegevensverwerking en klachten

Gegevensverwerking en klachten

Voor klachten over de verwerking van persoonlijke gegevens kun contact opnemen met Yoga Therapie Centrum om e.e.a te bespreken. Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je besluiten een klacht in te dienen bij de officiële privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.