Yoga Therapie CentrumAlgemene VoorwaardenEIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Het deelnemen aan een activiteit is op eigen risico. Bij gezondheidstwijfels wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
 • Voorafgaande aan de activiteit dient een intake formulier volledig in te vullen, inclusief handtekening.
 • Voorafgaande aan de activiteit dient de deelnemer relevante blessures, aandoeningen, maar ook zwangerschap en medicijngebruik te melden aan de docent. Dit voor eigen veiligheid van de deelnemer gedurende de activiteit.
 • Yoga Therapie Centrum is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een activiteit.
 • Yoga Therapie Centrum is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.

LIDMAATSCHAP EN BETALING

 • Een proefles en/of kennismakingsgesprek kan slechts eenmalig aangeschaft worden.
 • Proeflessen kunnen ook contant worden betaald. Er is geen pin aanwezig.
 • Geplande trajecten dienen vooraf betaald te worden.
 • Een traject geeft het recht om binnen de vermelde geldigheidsduur, een of meerdere keren per week (afhankelijk van het soort traject) een activiteit te volgen waarvoor de deelnemer wordt ingeroosterd.
 • Een traject is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

RESTITUTIE, VERLENGING EN OPZEGGING

 • Indien de deelnemer een ingeplande reservering mist en zich uiterlijk 48 uur van te voren heeft afgemeld, kan in overleg, deze activiteit worden ingehaald op een ander tijdstip.
 • Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de activiteiten binnen de geldigheidsduur van het traject vindt er geen restitutie plaats.
 • Alle niet gevolgde activiteiten binnen de geldigheidsduur van het traject kunnen niet meegenomen worden noch overgedragen.  Gemiste activiteiten die niet binnen de genoemde tijd zijn ingehaald komen te vervallen.
 • Voor betaalde activiteiten wordt er geen (gedeeltelijke) restitutie verleend.
 • Verlengen van een traject is alleen mogelijk wanneer de deelnemer ziek is. Dit gaat altijd in overleg en dient tijdig te worden doorgegeven per e-mail.

STUDIO REGELS

 • Het dragen van schoeisel in de yoga zaal is niet toegestaan.
 • Eten in de yoga zaal is niet toegestaan.
 • Mobiele telefoons of tablets zijn in de yoga zaal niet toegestaan.
 • Een eigen mat is niet toegestaan. Er zijn yogamatten aanwezig die voor en na elke les grondig gereinigd worden.

ANNULERING VAN ACTIVITEITEN, FEEST- EN VAKANTIEDAGEN

 • Op feestdagen, indien niet anders bekendgemaakt, is het centrum gesloten.
 • Tijdens schoolvakanties is het centrum in principe open, wellicht met een aangepast vakantierooster.
 • Aangepaste roosters worden tijdig aangegeven op de website.
 • Tijdens een langere sluiting (een week of langer) of vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal de geldigheidsduur van de kaart / traject worden verlengd met het aantal weken dat er geen activiteit kan worden gegeven.

WIJZINGINGEN ROOSTER EN TARIEVEN

 • Yoga Therapie Centrum behoudt zich het recht voor om haar tarieven aan te passen. Aanpassingen van de tarieven zal  worden gecommuniceerd via de website en TrainIn.
 • Yoga Therapie Centrum behoudt zich het recht om het rooster aan te passen. Dit kan tijden, soort activiteiten en docenten.

UITSLUITING

 • Yoga Therapie Centrum behoudt zicht het recht voor uitsluiting van deelname aan een activiteit indien de deelnemer zich niet aan het studioreglement houdt.
 • Yoga Therapie Centrum heeft het recht om een klant de activiteit te weigeren indien de lichamelijke en / of geestelijke toestand van dien aard is dat het onverantwoorde risico’s met zich mee brengt.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • De persoonlijke gegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt.
 • Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de klant dienen per omgaande aan Yoga Therapie Centrum te worden doorgegeven.

WIJZIGINGEN DOOR YOGA THERAPIE CENTRUM

 • Yoga Therapie Centrum heeft ten allen tijde het recht het studioreglement te wijzigen.
 • Het geldige reglement en de voorwaarden zijn na te lezen op de website.

 


Algemene voorwaarden    |    Privacy statement   |    Cookiesverklaring