Yoga Therapie Centrum

Algemene VoorwaardenEIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Het deelnemen aan een activiteit is op eigen risico. Bij gezondheidstwijfels wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
 • Voorafgaande aan de activiteit dient een intake formulier volledig in te vullen, inclusief handtekening.
 • Voorafgaande aan de activiteit dient de deelnemer relevante blessures, aandoeningen, maar ook zwangerschap en medicijngebruik te melden aan de docent. Dit voor eigen veiligheid van de deelnemer gedurende de activiteit.
 • Yoga Therapie Centrum is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een activiteit.
 • Yoga Therapie Centrum is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.

LIDMAATSCHAP EN BETALING

 • De deelnemer dient vooraf te betalen door een ‘pas’ te kiezen met credits die toegang geven tot de verschillende diensten. Passen met variërende credits zijn aan te schaffen via een persoonlijke account bij TrainIn.
 • Proeflessen kunnen ook contant in het centrum worden betaald. Er is geen pin aanwezig.
 • Een pas geeft het recht om binnen de vermelde geldigheidsduur, een of meerdere keren per week (afhankelijk van het aantal credits per pas) een activiteit te volgen waarvoor de deelnemer wordt ingeroosterd.
 • Een pas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Een proefles en/of kennismakingsgesprek kan slechts eenmalig aangeschaft worden.
 • Voor de actuele tarieven kun je  ‘tarieven’ op de website raadplegen.

RESTITUTIE, VERLENGING EN OPZEGGING

 • Indien de deelnemer een ingeplande reservering mist en zich uiterlijk 24 uur van te voren heeft afgemeld, kan in overleg, deze activiteit worden ingehaald op een ander tijdstip.
 • Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de activiteiten binnen de geldigheidsduur van het product vindt er geen restitutie plaats van het kaart / traject.
 • Alle niet gevolgde activiteiten binnen de geldigheidsduur van het product kunnen niet meegenomen worden noch overgedragen aan een andere.  Gemiste activiteiten die niet binnen de genoemde tijd zijn ingehaald komen te vervallen.
 • Voor betaalde activiteiten wordt er geen (gedeeltelijke) restitutie verleend.
 • Verlengen van een kaart / traject is alleen mogelijk wanneer de deelnemer ziek is. Dit gaat altijd in overleg en dient tijdig te worden doorgegeven per e-mail.

STUDIO REGELS

 • Het dragen van schoeisel in de yoga zaal is niet toegestaan.
 • Eten in de yoga zaal is niet toegestaan.
 • Mobiele telefoons of tablets zijn in de yoga zaal niet toegestaan.
 • Een eigen mat is niet toegestaan. Er zijn yogamatten aanwezig die voor en na elke les grondig gereinigd worden.

ANNULERING VAN ACTIVITEITEN, FEEST- EN VAKANTIEDAGEN

 • Op feestdagen, indien niet anders bekendgemaakt, is het centrum gesloten.
 • Tijdens schoolvakanties is het centrum in principe open, wellicht met een aangepast vakantierooster.
 • Aangepaste roosters worden tijdig aangegeven op de website.
 • Tijdens een langere sluiting (een week of langer) of vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal de geldigheidsduur van de kaart / traject worden verlengd met het aantal weken dat er geen activiteit kan worden gegeven.

WIJZINGINGEN ROOSTER EN TARIEVEN

 • Yoga Therapie Centrum behoudt zich het recht voor om haar tarieven aan te passen. Aanpassingen van de tarieven zal  worden gecommuniceerd via de website en TrainIn.
 • Yoga Therapie Centrum behoudt zich het recht om het rooster aan te passen. Dit kan tijden, soort activiteiten en docenten.

UITSLUITING

 • Yoga Therapie Centrum behoudt zicht het recht voor uitsluiting van deelname aan een activiteit indien de deelnemer zich niet aan het studioreglement houdt.
 • Yoga Therapie Centrum heeft het recht om een klant de activiteit te weigeren indien de lichamelijke en / of geestelijke toestand van dien aard is dat het onverantwoorde risico’s met zich mee brengt.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • De persoonlijke gegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt.
 • Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de klant dienen per omgaande aan Yoga Therapie Centrum te worden doorgegeven.

WIJZIGINGEN DOOR YOGA THERAPIE CENTRUM

 • Yoga Therapie Centrum heeft ten allen tijde het recht het studioreglement te wijzigen.
 • Het geldige reglement en de voorwaarden zijn na te lezen op de website.

 


Algemene voorwaarden    |    Privacy statement   |    Cookiesverklaring